Stegen och trappan – olika syn på deltagande
Book chapter, 2013

deltagande dialog inflytande planering stadsutveckling

Author

Pål Castell

Mistra Urban Futures

Chalmers, Architecture

University of Gothenburg

Stenberg et al. / Framtiden är redan här: Hur invånare kan bli medskapare i stadens utveckling

36-41
978-91-980300-7-5 (ISBN)

Subject Categories

Other Social Sciences

ISBN

978-91-980300-7-5

More information

Created

10/8/2017