En eldsjäls tankar om deltagande
Book chapter, 2013

deltagande dialog inflytande medborgarinitiativ Hammarkullen

Author

Pål Castell

Chalmers, Architecture

University of Gothenburg

Mistra Urban Futures

Stenberg et al. / Framtiden är redan här: Hur invånare kan bli medskapare i stadens utveckling

90-92
978-91-980300-7-5 (ISBN)

Subject Categories

Other Social Sciences

ISBN

978-91-980300-7-5

More information

Created

10/7/2017