Implementeringsstrategi för förvaltningsaspekter i projektering med Bim
Magazine article, 2012

Author

Rasmus Rempling

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Structural Engineering

David Hoof

Bygg och Teknik

5/12 73-75

Subject Categories

Computer and Information Science

Civil Engineering

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

More information

Created

10/7/2017