RISC-baserad 50 MHz räknare med alfanumerisk display
Magazine article, 1995

Denna artikel presenterar en konstruktion som använder en RISC-kontroller (PIC16C54) som frekvensräknare. Frekvensen räknas på controllerns RTCC-ingång och signalfrekvensen, uttryckt i kHz visas på en alfanumerisk display.

räknare

Mikrocontroller

alfanumerisk display

assemblerprogrammering

Author

Lars Bengtsson

Department of Physics

Allt om elektronik

Vol. 6 35-37

Subject Categories

Embedded Systems

Control Engineering

Computer Systems

Other Electrical Engineering, Electronic Engineering, Information Engineering

More information

Created

10/7/2017