E-business in Logistics Using a Framework from ERP Implementation Theory
Conference contribution, 2003

Author

Pehr-Ola Persson

Department of Transportation and Logistics

Produktionslogistik 2003 : effektivt flöde från leverantör till kund : artiklar från PLAN:s forsknings- och tillämpningskonferens i Luleå 28-29 augusti 2003 / redigerade av Anders Segerstedt och Torbjörn Wiberg

Subject Categories

Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics

ISBN

91-631-4313-5

More information

Latest update

7/13/2018