Teknologiska innovationssystem inom energiområdet: En praktisk vägledning till identifiering av systemsvagheter som motiverar särskilda politiska åtaganden
Report, 2014

Syftet med denna rapport är att illustrera hur ett praktiskt inriktat ramverk, tekno- logiska innovationssystem (TIS), kan användas av analytiker och beslutsfattare vid departement och myndigheter för att analysera strategiskt viktiga teknikområden 􏰑􏰅􏰇􏰆􏰄􏰊􏰕􏰎􏰌􏰆􏰊􏰟􏰎􏰃􏰅􏰄􏰑􏰢􏰑􏰆􏰎􏰇􏰑􏰐􏰅􏰍􏰔􏰎􏰆􏰎􏰃􏰄􏰑􏰙􏰇􏰄􏰇􏰙􏰆􏰊􏰐􏰎􏰃􏰅􏰃􏰄􏰑􏰏􏰃􏰑􏰈􏰊􏰉􏰕􏰅􏰄􏰒􏰙􏰉􏰊􏰆􏰊􏰑􏰈􏰅􏰄􏰘􏰆􏰅􏰍􏰅􏰌􏰕􏰎􏰌􏰥􏰄 I rapporten analyseras fem TIS centrerade kring havsbaserad vindkraft, marin energi, 􏰑􏰙􏰉􏰞􏰎􏰉􏰉􏰎􏰃􏰤􏰄􏰎􏰉􏰎􏰈􏰆􏰃􏰊􏰟􏰎􏰃􏰅􏰕􏰎􏰄􏰆􏰋􏰌􏰍􏰅􏰄􏰚􏰙􏰃􏰕􏰙􏰌􏰄􏰙􏰞􏰔􏰄􏰯􏰊􏰙􏰃􏰅􏰚􏰟􏰌􏰅􏰕􏰎􏰃􏰊􏰎􏰃􏰥􏰄􏰁􏰂􏰃􏰄􏰐􏰅􏰃􏰣􏰎􏰄􏰮􏰖􏰗􏰄􏰊􏰕􏰎􏰌􏰆􏰊􏰟􏰎􏰃􏰅􏰑􏰄 systemsvagheter som bromsar områdets vidare utveckling, vilka som kan åtgärdas av systemets aktörer och vilka som motiverar särskilda politiska åtaganden. Rapporten utgör därmed ett underlag för att formulera åtgärder för att åstadkomma ökad innova- tion, teknikspridning och industrialisering inom ovan nämnda teknikområden. Studien har även möjliggjort en jämförande analys av likheter och skillnader 􏰇􏰎􏰉􏰉􏰅􏰌􏰄􏰠􏰎􏰃􏰅􏰄􏰆􏰎􏰈􏰌􏰊􏰈􏰙􏰇􏰃􏰘􏰕􏰎􏰌􏰤􏰄􏰙􏰞􏰔􏰄􏰕􏰏􏰃􏰇􏰎􏰕􏰄􏰑􏰆􏰏􏰃􏰈􏰆􏰄􏰇􏰂􏰣􏰉􏰊􏰍􏰔􏰎􏰆􏰎􏰌􏰄􏰅􏰆􏰆􏰄􏰕􏰃􏰅􏰄􏰑􏰉􏰋􏰆􏰑􏰅􏰆􏰑􏰎􏰃􏰄􏰚􏰂􏰃􏰄 􏰯􏰘􏰕􏰎􏰄􏰅􏰌􏰅􏰉􏰢􏰆􏰊􏰈􏰎􏰃􏰄􏰙􏰞􏰔􏰄􏰯􏰎􏰑􏰉􏰋􏰆􏰑􏰚􏰅􏰆􏰆􏰅􏰃􏰎􏰥􏰄􏰴􏰎􏰆􏰄􏰚􏰃􏰅􏰇􏰍􏰘􏰃􏰄􏰆􏰢􏰕􏰉􏰊􏰍􏰆􏰄􏰅􏰆􏰆􏰄􏰕􏰎􏰆􏰄􏰟􏰌􏰌􏰑􏰄􏰑􏰆􏰙􏰃􏰅􏰄􏰑􏰈􏰊􏰉􏰉􏰌􏰅􏰕􏰎􏰃􏰄 mellan områdena – de är starka respektive svaga av olika orsaker. Detta visar att 􏰆􏰎􏰈􏰌􏰊􏰈􏰑􏰒􏰎􏰞􏰊􏰟􏰈􏰅􏰄􏰅􏰌􏰅􏰉􏰢􏰑􏰎􏰃􏰤􏰄􏰉􏰊􏰈􏰑􏰙􏰇􏰄􏰆􏰎􏰈􏰌􏰊􏰈􏰑􏰒􏰎􏰞􏰊􏰟􏰈􏰅􏰄􏰘􏰆􏰍􏰏􏰃􏰕􏰎􏰃􏰤􏰄􏰏􏰃􏰄􏰇􏰙􏰆􏰊􏰐􏰎􏰃􏰅􏰕􏰎􏰥 Samtidigt har områdena gemensamma drag. Systemets aktörer, där även politiska 􏰯􏰎􏰑􏰉􏰋􏰆􏰑􏰚􏰅􏰆􏰆􏰅􏰃􏰎􏰄􏰊􏰌􏰍􏰘􏰃􏰤􏰄􏰔􏰅􏰃􏰄􏰆􏰥􏰎􏰓􏰥􏰄􏰐􏰅􏰃􏰊􏰆􏰄􏰯􏰃􏰅􏰄􏰒􏰘􏰄􏰅􏰆􏰆􏰄􏰆􏰅􏰄􏰚􏰃􏰅􏰇􏰄􏰌􏰢􏰄􏰈􏰋􏰌􏰑􏰈􏰅􏰒􏰄􏰍􏰎􏰌􏰙􏰇􏰄􏰚􏰙􏰃􏰑􏰈􏰌􏰊􏰌􏰍􏰄 􏰙􏰞􏰔􏰄􏰎􏰓􏰒􏰎􏰃􏰊􏰇􏰎􏰌􏰆􏰎􏰉􏰉􏰄􏰋􏰆􏰐􏰎􏰞􏰈􏰉􏰊􏰌􏰍􏰤􏰄􏰐􏰊􏰉􏰈􏰎􏰆􏰄􏰃􏰎􏰑􏰋􏰉􏰆􏰎􏰃􏰅􏰆􏰄􏰊􏰄􏰌􏰢􏰅􏰄􏰆􏰎􏰈􏰌􏰊􏰈􏰉􏰂􏰑􏰌􏰊􏰌􏰍􏰅􏰃􏰄􏰙􏰞􏰔􏰄􏰈􏰋􏰌- skapsnätverk. Men de har varit sämre på att skapa tidiga nischmarknader som ger utrymme för fortsatt lärande och kostnadsreduktion. Sådana nischer kan ibland skapas av marknadens aktörer, men ofta krävs politiska styrmedel. De behövs för att investeringar i kunskapsutveckling ska kunna nyttiggöras och för att en bred industriell utveckling inom nya områden skall göras möjlig i Sverige. Vidare presenteras lärdomar kring vad en aktiv teknikpolitik innebär. Två huvud- 􏰅􏰃􏰍􏰋􏰇􏰎􏰌􏰆􏰄􏰑􏰙􏰇􏰄􏰚􏰂􏰃􏰑􏰄􏰚􏰃􏰅􏰇􏰄􏰏􏰃􏰄􏰅􏰆􏰆􏰄􏰚􏰃􏰅􏰇􏰐􏰏􏰓􏰆􏰎􏰌􏰄􏰅􏰐􏰄􏰌􏰢􏰄􏰆􏰎􏰈􏰌􏰊􏰈􏰄􏰏􏰃􏰄􏰎􏰌􏰄􏰞􏰎􏰌􏰆􏰃􏰅􏰉􏰄􏰕􏰎􏰉􏰄􏰅􏰐􏰄􏰑􏰅􏰇- hällsbygget och därför bör vara ett politikområde bland många samt att den skarpa 􏰋􏰒􏰒􏰕􏰎􏰉􏰌􏰊􏰌􏰍􏰎􏰌􏰄􏰑􏰙􏰇􏰄􏰊􏰯􏰉􏰅􏰌􏰕􏰄􏰍􏰂􏰃􏰑􏰄􏰇􏰎􏰉􏰉􏰅􏰌􏰄􏱃􏰆􏰎􏰈􏰌􏰊􏰈􏰑􏰒􏰎􏰞􏰊􏰟􏰈􏰅􏱃􏰄􏰙􏰞􏰔􏰄􏱃􏰆􏰎􏰈􏰌􏰊􏰈􏰌􏰎􏰋􏰆􏰃􏰅􏰉􏰅􏱃􏰄􏰑􏰆􏰢􏰃- 􏰇􏰎􏰕􏰎􏰉􏰄􏰯􏰂􏰃􏰄􏰅􏰐􏰕􏰃􏰅􏰇􏰅􏰆􏰊􏰑􏰎􏰃􏰅􏰑􏰥􏰄􏰖􏰄􏰑􏰆􏰏􏰉􏰉􏰎􏰆􏰄􏰯􏰎􏰟􏰌􏰌􏰎􏰃􏰄􏰑􏰊􏰍􏰄􏰅􏰉􏰉􏰅􏰄􏰑􏰆􏰢􏰃􏰇􏰎􏰕􏰎􏰉􏰄􏰒􏰘􏰄􏰎􏰌􏰄􏰑􏰈􏰅􏰉􏰅􏰄􏰇􏰎􏰉􏰉􏰅􏰌􏰄 􏰕􏰎􏰑􏰑􏰅􏰄􏰆􏰐􏰘􏰄􏰎􏰓􏰆􏰃􏰎􏰇􏰎􏰃􏰄􏰙􏰞􏰔􏰄􏰙􏰉􏰊􏰈􏰅􏰄􏰆􏰢􏰒􏰎􏰃􏰄􏰅􏰐􏰄􏰇􏰎􏰃􏰄􏰑􏰒􏰎􏰞􏰊􏰟􏰈􏰅􏰄􏰙􏰞􏰔􏰄􏰇􏰎􏰃􏰄􏰌􏰎􏰋􏰆􏰃􏰅􏰉􏰅􏰄􏰑􏰆􏰂􏰕􏰄􏰯􏰎􏰔􏰂􏰐􏰑􏰄􏰊􏰄 olika faser av innovationssystemets utveckling. För att lyckas med en aktiv teknikpolitik behövs en hög grad av koordinering 􏰇􏰎􏰉􏰉􏰅􏰌􏰄􏰇􏰢􏰌􏰕􏰊􏰍􏰔􏰎􏰆􏰎􏰃􏰄􏰙􏰞􏰔􏰄􏰕􏰎􏰒􏰅􏰃􏰆􏰎􏰇􏰎􏰌􏰆􏰄􏰑􏰅􏰇􏰆􏰄􏰑􏰒􏰎􏰞􏰊􏰟􏰈􏰄􏰈􏰋􏰌􏰑􏰈􏰅􏰒􏰄􏰙􏰇􏰄􏰚􏰃􏰅􏰇􏰐􏰏􏰓􏰅􏰌􏰕􏰎􏰄 teknikområden så att ”rätt” typ av åtgärder kan sättas in vid ”rätt” tidpunkt av ”rätt” aktör. TIS-ramverket lyfts här fram som en metod för att skapa ett sådant underlag. Slutligen presenteras en metod för projektbedömningar som syftar till att stötta handläggare i utvärderingar av projekt inom nya teknikområden. Rapporten i sin helhet riktar sig särskilt till beslutsfattare och handläggare vid myndigheter, departement och politiker, men även andra organisationer och indi- vider med intresse av att högt ställda klimatmål ska kunna nås samtidigt som en positiv näringslivsutveckling möjliggörs.

Author

Hans Hellsmark

Tomas Hellström

Ulf Malmquist

Staffan Jacobsson

Chalmers, Energy and Environment, Environmental Systems Analysis

Fredrik Dolff

Andreas Gustavsson

Eugenia Perez Vico

Chalmers, Energy and Environment, Environmental Systems Analysis

Linus Hammar

Chalmers, Energy and Environment, Environmental Systems Analysis

Johnn Andersson

Chalmers, Energy and Environment, Environmental Systems Analysis

Tobias Walla

Björn Sandén

Chalmers, Energy and Environment, Environmental Systems Analysis

Anneli Kamb

Chalmers, Energy and Environment, Environmental Systems Analysis

Duncan Kushnir

Chalmers, Energy and Environment, Environmental Systems Analysis

Andreas Gustafsson

Susanne Karlsson

Thomas Magnusson

Christian Berggren

Magnus Henke

Johanna Mossberg

Johanna Ulmanen

Anders Holmgren

Alice Kempe

Jonas Lindmark

Mats Bladh

Driving Forces

Sustainable development

Innovation and entrepreneurship

Subject Categories

Social Sciences Interdisciplinary

Areas of Advance

Energy

More information

Created

10/7/2017