Vår köttkonsumtion har ökat kraftigt
Magazine article, 2015

Knut Svensson hävdar att vi har glömt att ta hänsyn till en lång rad fakta när vi argumenterar för en skatt på konsumtion av kött i Sverige för en kostnadseffektiv klimatpolitik. Så är inte fallet. För det första: Ja, uppskattningen att produktionen av 1 kilo nötkött ger lika stora utsläpp av växthusgaser som 10 liter bensin tar i beaktande metanets och koldioxidens olika livslängd. Metanet ingår inte heller i något naturligt kretslopp. Precis som för fossil koldioxid så bidrar alla utsläpp av metan till att förstärka den naturliga växthuseffekten. För det andra: Nej, vi har inte glömt att antalet köttdjur i Sverige har minskat sedan 1980. Problemet är att under samma tid har vår köttkonsumtion ökat med en tredjedel så att köttet i dag ensamt står för en tiondel av en medelsvensks totala klimatutsläpp. För klimatet spelar det inte någon roll om dessa utsläpp sker i Sverige, Indien eller Brasilien. Och det är just det som är det fiffiga med en köttskatt, den ger ett incitament att minska vår köttkonsumtion, och de utsläpp den orsakar, oavsett var de sker.

metan

köttskatt

klimat

köttkonsumtion

styrmedel

Author

Martin Persson

Chalmers, Energy and Environment, Physical Resource Theory

Ing-Marie Gren

Land Lantbruk & Skogsland

Driving Forces

Sustainable development

Subject Categories

Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

Environmental Sciences

Other Natural Sciences

More information

Latest update

12/13/2018