"En app låter som ett jävla skämt" En studie över ungdomars reflektioner gällande kommunikation med blåljusorganisationer
Report, 2015

Dagens och morgondagens ungdomar använder teknik i sin vardag. De är uppvuxna med teknik för kommunikation. De hanterar sociala media och kan snabbt få information om vad som händer och samtidigt vara med i detta. De har lärt sig att hantera och använda tekniken som en del i vardagen och livet. De är duktiga på att skriva korta och precisa SMS och hanterar MMS och video på ett annat sätt än de äldre. Enligt rapport från media rådet 2012/13 så har internet användandet ökat i samtliga åldersgrupper och nära 100% ifrån 12 års ålder. Störst är ökningen när det gäller att använda internet i mobilen.Hur kommer detta att påverkar framtida krav på användandet och teknikutvecklande i arbetslivet. Vilka trender och tendenser kan man se hos ungas användande av teknik för kommunikation. Vilka krav kommer de ställa på hur man använder tekniken för kommunikation i det dagliga arbetet inom blåljussektorn?

ungdomar

blåljusaktörer

krissituationer

Användning av digital teknologi

Author

Marie Eneman

University of Gothenburg

Erik Borglund

Jonas Landgren

Chalmers, Applied Information Technology (Chalmers)

Subject Categories

Other Social Sciences

Information Science

More information

Created

10/7/2017