Management av immateriella rättigheter i öppen innovation
Book chapter, 2016

En vanlig föreställning är att patent och andra immateriella rättigheter står i kontrast till öppen innovation. Visserligen innebär ett patent att utöver innehavaren får ingen annan ”använda uppfinningen genom att tillverka, sälja eller importera den utan att den som har patentet gett tillstånd”, men samtidigt kan denna typ av rättigheter användas som en bas för att möjliggöra och styra öppen innovation. Med utgångspunkt i svensk och internationell forskning diskuterar kapitlet spänningar och möjligheter med immateriella rättigheter i öppen innovation.

Author

Marcus Holgersson

Chalmers, Technology Management and Economics, Entrepreneurship and Strategy

Öppen innovation – i teori och praktik

113-126
978-91-44-11242-8 (ISBN)

Areas of Advance

Information and Communication Technology

Subject Categories

Law

Economics and Business

Business Administration

Law (excluding Law and Society)

Electrical Engineering, Electronic Engineering, Information Engineering

Driving Forces

Innovation and entrepreneurship

ISBN

978-91-44-11242-8

More information

Created

10/7/2017