Perspektiv på LCC - En bok om långsiktiga beslut och styrning vid hållbar och energieffektiv renovering av byggnader
Report, 2014

Under de senaste 10-15 åren har forskare utryckt frustration över att praktikerna inte tillämpar LCC i sina beslut samtidigt som praktiker utryckt frustration över att det saknas verktyg som kan hjälpa dem att fatta mer långsiktiga beslut. En till synes paradox. Upplevelsen av att forskning och praktik inte alltid möts och gynnar varandra är vanligt förekommande, men det behöver inte vara ett problem om man istället söker skapa förståelse för respektive parts utgångspunkt. Genom att belysa ämnet utifrån sju olika perspektiv hoppas vi att denna bok kan bidra till en sådan förståelse. Genom att på ett överskådligt och inte alltför omfattande sätt presentera en överblick och inblick i området LCC är syftet att ge intresserade forskare och praktiker en plattform för vidare läsning eller kunskapsutveckling.

Author

Pernilla Gluch

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Construction Management

Driving Forces

Sustainable development

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Energy

Subject Categories

Civil Engineering

Economics and Business

Environmental Analysis and Construction Information Technology

Report - Department of Civil and Environmental Engineering, Chalmers University of Technology: 3

More information

Created

10/7/2017