Modee konstytutywne i metody wariacyjne w plastycznosci metali, glin i betonu
Journal article, 1981

Author

Alf Samuelsson

Department of Structural Mechanics

Metody Analizy Funkcjonalnej w Plastycznosci, Polska Akademia Nauk, Warszawa, 1981.

Subject Categories

Civil Engineering

More information

Latest update

12/13/2018