Smutsguld & dödligt hot
Book, 1995

1800-talet

1900-talet

1860-1930

Historia

Renhållning

Renhållning

Sverige

Göteborg

Avfall

Avfallshantering

Author

Ola Wetterberg

Chalmers, School of Architecture

Gunilla Axelsson

Subject Categories

Architectural Engineering

ISBN

91-630-3497-2

More information

Created

10/8/2017