Forskning avgörande för samhällsbyggandet
Magazine article, 2016

Samhällsbyggnadssektorn omsätter 25 procent av BNP och skapar runt en halv miljon jobb. En stark samhällsbyggnadssektor har därför direkt påverkan på vårt lands tillväxt och välstånd. Byggandet skapar inte bara fysiska förutsättningar, det handlar lika mycket om medborgarnas livskvalitet och företagens konkurrenskraft. Några pågående samhällsbyggnadsprojekt som rymmer alla dessa dimensioner och som visar på sektorns exportpotential är exempelvis: •Export- och investeringsplattformen Hammarby Sjöstad 2.0 •Stadsflytten av Kiruna •Pilotprojektet DriveMe, i vilket aktörer inom både transport och samhällsplanering samverkar kring autonoma fordon. Den nationella forskningspolitiken hänger tätt samman med andra satsningar: byggandet av nya hållbara städer, regeringens infrastrukturproposition och inte minst tidigare och kommande förslag på det bostadspolitiska området. Förverkligandet av allt detta kräver ett offensivt forsknings- och innovationsarbete, som sker sektorsövergripande.

samhällsbyggnad

finansiering

forskningspolitik

Author

Nina Ryd

Chalmers, Architecture

Eva Schelin

Kristina Gabrielli

Ronny Andersson

Erik Westin

Anna Bergström

Sanna Edling

Stefan Engdahl

Mari Broman

Per-Ola Jönsson

Niklas Sörensen

Gunilla Glasare

Dagens Samhälle

Driving Forces

Sustainable development

Innovation and entrepreneurship

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Subject Categories

Civil Engineering

More information

Latest update

12/13/2018