Vi måste tillsammans skapa den klimaträttvisa staden för alla!
Chapter in monograph, book - popular science, 2016

Det är bråttom att ställa om till ett koldioxidneutralt samhälle. Men en snabb omställning måste också ske med insikt. I fartvinden av snabba lösningar elimineras lätt det som byggts upp i samförstånd och de värden som inte tillmäts en kortsiktig ekonomisk vinst. Engagemang och motstånd från invånare i olika delar av samhället ses snarare som hinder för en process än som en värdefull del av den samma. För att minska våra koldioxidutsläpp måste visionen om ett klimatneutralt samhälle bli gemensam för samhällets alla deltagare. Om inte, kan omställningsarbetet snarare komma att förstärka de ojämlikheter som redan drar samhället isär. Därför måste ett rättviseperspektiv placeras mitt i klimatarbetet. Ger vi sedan staden en central roll, såsom såväl orsak till klimatförändringar och som en möjlighet att påverka dessa, blir den rättvisa staden klimatarbetets själva kärna. Här tecknas staden utifrån ett antal fasta rörelser. Kring dessa rörelser skapas rum – bekanta så väl som ännu okända. Om klimatarbetet tar sin utgångspunkt i dessa närvarande drivkrafter, kan en vision om hur vi tillsammans skall ställa om samhället inkluderas i ett traditionellt och innovativt institutions- och rumskapande. För att dessa rum skall bli till och bli platser där kunskap lyfts fram eller uppstår, behövs en stabil infrastruktur som möjliggör deltagande från samhällets olika invånare.

stadsbyggande

klimaträttvisa

Author

Henrietta Palmer

Chalmers, Architecture

Mistra Urban Futures

University of Gothenburg

Klimatpolitiken, om jag var stadsminister…Elva experter ger förslag på angelägen politik för ett klimatneutralt Sverige

113-

Driving Forces

Sustainable development

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Subject Categories

Other Social Sciences

ISBN

978-91-973161-4-9

More information

Created

10/7/2017