Beständighet hos krympskarvar
Report, 2007

Det här projektet har kommit till efter en direkt önskan från Svensk Fjärrvärmes auktorisationsnämnd om att närmare studera problemen kring krymptätande skarvar. Det är känt att materialen generellt sett har blivit bättre och den primära frågan därför gäller hur de material som används i dag åldras. Projektet har genomförts dels som en sammanställning av erfarenheter hos branschrepresentanter från krympförbands- och mastixtillverkare, fjärrvärmerörstillverkare, skarventreprenörer och fjärrvärmebolag, dels som en experimentell undersökning där ett antal olika skarvalternativ studerades med avseende på täthet och hållfasthet Resultaten visar att det uppenbart går att åstadkomma ett utmärkt skarvförband även under svåra temperatur- och fuktförhållanden och att det knappast sker några dramatiska egenskapsförändringar hos materialen under åldring. Frågan glider därmed över till hur entreprenaderna upphandlas och drivs.

Author

Stefan Forsaeus Nilsson

Sven-Erik Sällberg

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Energy

Subject Categories

Energy Engineering

Infrastructure Engineering

ISBN

978-91-7381-004-3

More information

Created

10/10/2017