Träbärverk över stora spännvidder
Report, 2016

historiska träbärverk

strukturmekanik

verkningssätt

styvhet

kraftmönster

takstolar

Author

Karl-Gunnar Olsson

Chalmers, Architecture

Driving Forces

Sustainable development

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Subject Categories

Architecture

History of Technology

Building Technologies

ISBN

978-91-7729-243-2

More information

Created

10/7/2017