Medverkande Design
Book chapter, 2006

Author

Jonas Runberger

Chalmers, Architecture

Skapande människa: texter om konst och vetenskap


91-631-8316-1 (ISBN)

Subject Categories

Architectural Engineering

Architecture

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

ISBN

91-631-8316-1

More information

Latest update

12/13/2018