Beräkning av sprickbredd för konstruktioner utsatta för tvångskrafter
Magazine article, 2007

Betonggolv är exempel på en konstruktionstyp där tvångskrafter kan leda till en oacceptabel sprickbildning, vilket inte är estetiskt tilltalande och som i vissa fall dessutom kan leda till produktionsstörningar, beständighetsproblem och skapa en ohygienisk miljö. Därför är det viktigt att konstruktiv utformning så väl som arbetsutförande är väl genomtänkt så att sprickbildningen kan begränsas för att säkerställa avsedda funktion och beständighet. Men sprickbildningsprocessen orsakad av tvångskrafter skiljer sig från den som uppstår på grund av en yttre last och måste därför behandlas på ett annat sätt.

Author

Ingemar Lövgren

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Structural Engineering

Bygg & Teknik

7

Subject Categories

Civil Engineering

More information

Created

10/7/2017