STREAMER - Europeisk forskning på energieffektiva sjukhus
Magazine article, 2017

Ett regionsjukhus är ett bra exempel på ett område som består av olika byggnader (dvs. sjukhus och kliniker, forsknings- och utbildnings- byggnader, tillfälliga vårdhem, rehabiliterings- och idrottsanläggningar, kontor, återförsäljare och logistikbyggnader, energi- och kontrollanlägg- ningar) som förses med energi via ett integrerat energisystem. I nästan alla europeiska städer finns det minst ett regionsjukhus. Energianvänd- ningen i ett storsjukhus kan överstiga 20 000 bostäders. Samtidigt får ju aldrig patientfokusen bortprioriteras. Denna problematik har angri- pits i EU-projektet STREMER med Locum AB och NCC som svenska parter. Genom projektet påvisas vikten av ett integrerat arbetssätt där även entreprenören är del av det tidiga kreativa skapandet av ett bygg- nadsverk.

Author

Rasmus Rempling

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Structural Engineering

Christina Claeson-Jonsson

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Construction Management

Stefan Dehlin

Peter Sandö

Mikael Nutsos

Bygg & Teknik

Vol. 5 17 22-24

Subject Categories

Civil Engineering

More information

Created

10/8/2017