Lantbrukshögskolan och reformerna: Från utbildningsinstitut till modernt forskningsuniversitet
Report, 2017

Author

Per Lundin

Chalmers, Technology Management and Economics, Science, Technology and Society

Subject Categories

History of Technology

ISBN

978-91-576-9538-3

More information

Created

1/11/2018