Skrivelse till UKÄ:s bedömargrupp angående UKÄ:s uppdrag att utvärdera alla högskolors och Universitets hållbarhetsarbete. Skickad till bedömargruppen 2016-10-10 och inkom till UKÄ 2017-03-16 (citerad i UKÄs utvärderingsrapport 2017:12)
Report, 2017

Author

John Holmberg

Space, Earth and Environment

Subject Categories

Educational Sciences

Driving Forces

Sustainable development

Learning and teaching

Pedagogical work

More information

Created

1/18/2018