Miljöklassning av byggnader: Test av preliminära klassningsindikatorer
Report, 2006

Author

Per-Olof Carlson

Martin Erlandsson

Johnny Andersson

Torbjörn Lindholm

Chalmers, Energy and Environment, Building Services Engineering

Tor-Göran Malmström

Subject Categories

Building Technologies

ISBN

0284-41X

More information

Created

10/6/2017