Mätning av prestation och verksamhet i stora organisationer: en studie av ett svenskt byggföretag
Report, 2006

Author

Peter Samuelsson

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Building Economics and Management

Subject Categories

Civil Engineering

ISBN

91-976181-2-8

More information

Created

10/7/2017