MAPICT - KArtläggning av företag i den svenska IKTsektorn - hårdvarurelaterad IKT
Report, 2007

Author

Sven Lindmark

Chalmers, Technology Management and Economics, Innovation and R&D Management

Simon Gunnarsson

Subject Categories

Other Mechanical Engineering

More information

Created

10/6/2017