Tillgänglighet och användning av LCA-data för byggbranschen - LCA-data i databasformat
Report, 1997

Author

Thomas Björklund

Department of Technical Environmental Planning

Ann-Christin Pålsson

Department of Technical Environmental Planning

Subject Categories

Other Environmental Engineering

Report - Department of Technical Environmental Planning, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden: 1997:8

More information

Created

10/6/2017