Platsutveckling – Radikal demokrati eller postpolitisk planering?
Book chapter, 2019

Author

Nils Björling

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Urban Design and Planning

Ett nytt kontrakt för samhällsbyggande

151-176
978-91-88651-08-2 (ISBN)

Subject Categories

Other Social Sciences not elsewhere specified

More information

Latest update

2/17/2022