Långsiktig konkurrenskraft för biodrivmedel via förgasning
Report, 2007

En långsiktig omställning av energisektorn mot låga emissioner av CO2 ställer oss inför ett antal strategiska val och frågor både på tillförsel- och användarsidan. Syftet med detta projekt har varit att identifiera under vilka långsiktiga och övergripande förutsättningar som biodrivmedel via förgasning av biobränsle kan vara konkurrens¬kraftiga och bidra till uppfyllandet av hårt satta klimatmål. I projektet har tagits fram och utnyttjats en modell för produktionen av el, värme och personbilstransporter. För olika förutsättningar har med hjälp av modellen betalningsförmågan för bioenergi med olika tekniker i de tre sektorerna uppskattats. Studien identifierar ett antal viktiga områden, utöver kostnaden för utsläpp av CO2, som påverkar förutsättningarna för biodrivmedels konkurrenskraft: • Perspektiv på och marknad för fossila bränslen • Utnyttjande av kolundanlagring (CCS) och speciellt i samband med biobränsle (bio-CCS eller BECS) • Den stora betydelsen av egenskaper i distribution och användning för val av biodrivmedel • Elektrifieringen av bilen drivlina • De ekonomiska styrmedlens, speciellt de icke-sektorsneutralas, stora betydelse • Drivmedelsskattens nödvändighet för energieffektiva persontransporter Studien pekar på ett antal faktorer som talar för biodrivmedel via förgasning • Dyr oljeimport • Kol på marginalen i alla sektorer • Drivmedelscertifikat, eller motsvarande, som gynnar biodrivmedel • Storskalig avkolning (CCS) inom värme och elsektorerna • Bio-CCS tillåts ej/missgynnas, sektors- eller anläggningsansvar för CO2-utsläpp Faktorer som talar emot biodrivmedel via förgasning är • Låga oljeutvinningskostnader • Elcertifikat, eller motsvarande, som gynnar biobränsle till el • Förväntade/potentiella möjliga låga kostnader och höga verkningsgrader för cellulosaetanol uppnås • Elbatterier för transporter blir mycket billiga

biobränsle

biodrivmedel

bioenergi

konkurrenskraft

förgasning

Author

Sten Karlsson

Chalmers, Energy and Environment, Physical Resource Theory

Subject Categories

Energy Engineering

Other Environmental Engineering

Vehicle Engineering

Report CEC - Chalmers EnergiCentrum CEC, Chalmers tekniska högskola: BKR17

More information

Created

10/6/2017