Bildning och emissioner av PM10 vid förbränning av biobränslen. Slutrapport för projektnr P11779-1
Report, 2004

Author

Linda Johansson

Claes Tullin

Bo G Leckner

Chalmers, Department of Energy Technology

11779-1 (ISSN)

Subject Categories

Mechanical Engineering

Chemical Sciences

More information

Created

10/7/2017