Periodiska systemet kan ge ny succé́, Krönika
Other text in scientific journal, 2017

Månadens krönikör har ett nära förhållande till periodiska systemet och föreslår att vi förbereder ett kommande dubbelt jubileum.

periodiska systemet

Author

Lars Öhrström

Chalmers, Chemistry and Chemical Engineering, Chemistry and Biochemistry

Kemivärlden Biotech med Kemisk Tidskrift

8 27-27

Subject Categories

Chemical Sciences

More information

Latest update

12/19/2018