Take action! 83 ways to change the world
Other - Exhibition, 2008

Varför revolterar människor? Är de hjältar eller vandaler? Det handlar om människor som ockuperar mark, vägrar lyda order, bildar clownarméer, virkar egna Gucciväskor eller startar en egen bank. De gör motstånd och ifrågasätter, ibland med sitt eget liv som insats.

Creator

Clara Åhlvik

Museum of World Culture

Karl Palmås

Chalmers, Technology Management and Economics, Entrepreneurship and Strategy

Otto Von Busch

University of Arts, Crafts and Design (Konstfack)

Subject Categories

Economic History

Sociology

Pedagogy

More information

Latest update

12/13/2019