Pseudomyxoma peritonei – uppdatering av HTA-rapport 2009:22 - Behandling med cytoreduktiv kirurgi och intraperitoneal cytostatika. [Cytoreductive surgery with intraperitoneal chemotherapy for pseudomyxoma peritonei]
Report, 2013

Author

GE Carlsson

Sahlgrenska University Hospital

ME Breimer

Sahlgrenska University Hospital

Eva-Lotte Daxberg

Sahlgrenska University Hospital

F Brorson

Sahlgrenska University Hospital

Yommine Hjalmarsson

Sahlgrenska University Hospital

Lennart Jivegård

Sahlgrenska University Hospital

K Ludwigs

Sahlgrenska University Hospital

Stefan Skullman

Annika Strandell

Sahlgrenska University Hospital

Subject Categories

Surgery

Publisher

Sahlgrenska University Hospital

More information

Latest update

2/6/2020 1