Hållbara bostäder för seniorer
Proceedings (editor), 2019

Projekt DIABAHS har haft som syfte att studera vad hållbara bostäder för seniorer är, vilka faktorer som är viktiga att beakta i planeringen och undersöka hur dialoger kan spela roll. Projektet växte fram ur ett pilotprojekt med White arkitekter, som handlade om dialoger som en del av designprocessen i ett projekt där trygghetsbostäder skulle skapas. En uppskalning av det pilotprojektet blev DIABAHS – ett treårigt följeforskningsprojekt som involverat byggherrar/fastighetsägare, arkitekter, kommunal samhällsplanering och äldreomsorg, pensionärsorganisationer, hyresgäster m.fl. Genom följeforskning kan projekt följas och dokumenteras och bidra till ett lärande och kunskap under tiden som det pågår. Preliminära slutsatser från projektet som har följt fyra exempel på nyproducerade senior-och trygghetsbostäder i lika många kommuner, visar att det finns en efterfrågan på bostäder för seniorer och att många äldre vill bo med andra äldre.

bostäder, byggherre, arkitekt

Editor

Cecilia Kaan

Göteborgsregionen FOU i Väst

Malin Isaksson

Göteborgsregionen FOU i Väst

Lisbeth Lindahl

Göteborgsregionen FOU i Väst

Nina Ryd

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Design

Subject Categories

Civil Engineering

Publisher

Göteborgsregionen FOU i Väst

More information

Latest update

5/14/2020