Industrirepresentanters bidrag till programutveckling – En explorativ studie av Chalmers programråd
Other conference contribution, 2019

Utbildningars innehåll bör möta arbetsmarknadens behov. Denna explorativa studie behandlar frågeställningen: Hur bidrar industrirepresentanter i programråden till programutvecklingen? Slutsatserna är att (1) möjligheterna att bidra varierar i hög grad, (2) mötesformat och -frekvens varierar, och (3) möjligheterna att utnyttja bidragen upplevs som begränsat p g a tröghet i verkställigheten.

Högre utbildning

Programutveckling

Author

Susanne Kullberg

Chalmers, Technology Management and Economics, Supply and Operations Management

Dan Paulin

Chalmers, Technology Management and Economics, Supply and Operations Management

KUL2019
Göteborg, ,

Subject Categories

Pedagogical Work

Learning and teaching

Pedagogical work

More information

Latest update

9/17/2019