Digital examination - Vad tycker studenter om att tentera med dator?
Other conference contribution, 2019

Studien visar Chalmers-studenters upplevelse av digital tentamen före, under, och efter tentamen. Studien visar att av förstagångsanvändarna är 55% är positiva inför examination, medan 98% av studenter med tidigare erfarenheter är positiva. Under tentamen uppfattar 89% att digital tentamen är positivt. Många studenter uppskattar även den snabbare bedömnings- och återkopplingsprocessen.

Högre utbildning

Pedagogik

Lärande

Didaktik

Digitalisering

Digital tentamen

Examination

Author

Dan Paulin

Chalmers, Technology Management and Economics, Supply and Operations Management

KUL2019
Göteborg, Sweden,

Subject Categories

Didactics

Learning

Pedagogical Work

Areas of Advance

Information and Communication Technology

Learning and teaching

Pedagogical work

More information

Latest update

9/17/2019