Ledarskap för hållbar omställning i högre utbildning
Journal article, 2020

FN:s ledning är tydlig med att Agenda 2030 kräver transformativt och inkluderande ledarskap. Ett ledarskap som kräver att vi tar modiga beslut och flyttar oss ut ur våra ”comfort zones” och välkomnar innovativa sätt att arbeta och tänka. I denna artikel ger jag min reflektion över ledarskapskompetenser i undervisningen och ledarskapets betydelse inom undervisningsorganisationen för att möjliggöra för studenter att bygga sådana kompetenser samtidigt som de skapar värde för andra. Det handlar om ledarskap på olika nivåer: att leda sig själv, att leda ihop med andra och att leda för det gemensamma globala samhället. Det handlar också om att skapa rum/utrymme för att möjliggöra utforskande samverkan för hållbar omställning. Att skapa detta förändringsutrymme kräver dock att ledningen, speciellt inom utbildningsystemet, förstår att skilja på men ändå ser det ömsesidiga beroendet av två logiker för styrning och utveckling: kryssnings- respektive expeditionslogiken.

ledarskap

systeminnovation

hållbar utveckling

Lärande

expedition

Author

John Holmberg

Chalmers, Space, Earth and Environment, Physical Resource Theory

Högre utbildning

2000-7558 (ISSN)

Vol. 10 1 98-107

Subject Categories

Didactics

Gender Studies

Learning

Driving Forces

Sustainable development

Innovation and entrepreneurship

Learning and teaching

Pedagogical work

DOI

10.23865/hu.v10.2422

More information

Latest update

2/22/2021