Önskad och ifrågasatt: Lantbruksvetenskapernas akademisering i 1900-talets Sverige
Edited book, 2020

Editor

Per Lundin

Chalmers, Technology Management and Economics, Science, Technology and Society

Subject Categories

History of Technology

ISBN

9789179243425

More information

Latest update

8/31/2020