Gunnar Wetterberg, Ingenjörerna (Stockholm: Bonniers, 2020)
Magazine article, 2021

När de tekniska framstegen skildras får ingenjören ofta stå i skuggan av karismatiska vetenskapsmän och entreprenörer. Detta vill Gunnar Wetterberg rätta till med sin nya, populärt hållna bok, i vilken han undersöker ingenjörskonstens och ingenjörskårens betydelse ur ett historiskt perspektiv. Han betecknar ingenjörerna som modernitetens förlossare och vill lära oss att se ingenjören som en hjälte. Berättarstilen är engagerande och faktafelen obefintliga, men att Wetterberg bygger sin framställning på den teknikhistoriska forskning som växt fram de senaste decennierna leder till att det som hänt efter 1950 behandlas mer rapsodiskt. Det medför att de militära behovens roll för teknikutveckling under denna period underskattas.

Author

Per Lundin

Chalmers, Technology Management and Economics, Science, Technology and Society

Respons: Recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap

2001-2292 (ISSN)

Vol. 2021 1 53-55

Subject Categories

History of Technology

Learning and teaching

Pedagogical work

More information

Latest update

2/25/2022