Katrine Marçal, Att uppfinna världen: Hur historiens största feltänk satte käppar i hjulet (Stockholm: Mondial, 2020)
Magazine article, 2021

Katrine Marçals nya bok handlar om hur idéer om manligt och kvinnligt formar vårt tänkande om teknik. De påverkar vilka maskiner vi bygger och vilken framtid vi kan föreställa oss. Att den bensindrivna bilen skulle bli den vinnande lösningen var till exempel inte alls givet. De tidiga elbilarna var tysta och bekväma, men uppfattades som feminina. Marçal är en mästerlig pedagog som visar att det går att skriva enkelt om svåra saker och hon lär oss med besked att upprätthållandet av en viss idé om manlighet och kvinnlighet har drivit den tekniska utvecklingen i en viss riktning. Men ibland förenklar hon alltför mycket.

Author

Per Lundin

Chalmers, Technology Management and Economics, Science, Technology and Society

Respons: Recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap

2001-2292 (ISSN)

2 64-65

Subject Categories

History of Technology

Learning and teaching

Pedagogical work

More information

Latest update

3/1/2022 1