Klimatomställning och krav på kompensation
Magazine article, 2022

Många menar att aktörer som drabbas av ökade kostnader som resultat av samhällets klimatomställning bör kompenseras för dessa kostnader. Det här pappret analyserar huruvida rättvisa kräver sådan kompensation. Vi presenterar en teori om moraliskt ansvar enligt vilken man är moraliskt ansvarig för ett utfall om man a) har bidragit kausalt till utfallet, b) visste eller borde ha vetat om ens handlingars konsekvenser, och c) hade kunnat handla annorlunda. Utifrån denna teori analyserar vi sedan faktiskt framförda krav på kompensation vid nedläggningar av kolkraftverk och krav på att bensinpriset inte får höjas eftersom en höjning slår hårt mot landsbygdsbor.

Author

Lina Eriksson

University of Gothenburg

Fredrik Hedenus

Chalmers, Space, Earth and Environment, Physical Resource Theory

Martin Persson

Chalmers, Space, Earth and Environment, Physical Resource Theory

Bengt Brülde

University of Gothenburg

Tidskrift för politisk filosofi

2002-3383 (ISSN)

Vol. 2022 1 21-32

Vilka bär ansvaret? Analys av rättvisa i klimatpolitiken

Swedish Energy Agency (Dnr2019-006646proj48511-1), 2019-10-01 -- 2022-12-31.

Subject Categories

Ethics

Driving Forces

Sustainable development

More information

Latest update

10/27/2023