Maktens maskiner: Hur stora datorer moderniserade folkhemmet
Book, 2024

Sverige är ett ledande it-land. Grunden till denna ställning lades redan under femtio-, sextio- och sjuttiotalen. Den tidens datorer var så stora och dyra att bara mycket resursstarka organisationer kunde skaffa dem: försvarsmakten, storföretagen och statliga myndigheter. De var maktens maskiner.

Stordatorer användes för att leda stridsflygplan, effektivisera verkstadsproduktion och övervaka landets tågtrafik och kraftsystem. Men också för att hjälpa staten dra in skatter i ett alltmer komplext skattesystem och betala ut nya former av sociala bidrag. Skräddarsydda datorsystem utvecklades för
dessa olika tillämpningar i ett nära samarbete mellan dataspecialister och specialister på användningsområdena. Men datorernas genomslag på allt fler områden väckte även kritik och debatter om integritet, sårbarhet och arbetslivets utarmning.

Bokens författare skildrar denna mångfacetterade historia utifrån ett unikt källmaterial och intervjuer med inblandade experter. Maktens maskiner ger insikter om det datoriserade samhället, dess styrkor och risker, som är relevanta också idag.

1900-talet

ekonomisk historia

datorisering

informationsteknik

datorhistoria

Teknikhistoria

Sverige

Author

Arne Kaijser

Gustav Sjöblom

Chalmers, Technology Management and Economics, Science, Technology and Society

Johan Gribbe

Chalmers, Technology Management and Economics

Per Lundin

Chalmers, Technology Management and Economics, Science, Technology and Society

Follow the Money: The Political Economy of Swedish Research, 1930-1980

Swedish Research Council (VR) (2023-00965), 2024-01-01 -- 2026-12-31.

The Hidden University: The Military Research Institutes as Knowledge Producer in Cold War Sweden

Swedish Research Council (VR) (2018-01511), 2019-01-01 -- 2021-12-31.

Subject Categories

History of Technology

DOI

10.13068/9789179243883

ISBN

978-91-7924-387-6

Publisher

Arkiv förlag

More information

Created

4/9/2024 7