Med fokus på koldioxidproblematiken - Tre systemperspektiv på koldioxidavskiljning och flexibla mekanismer
Book chapter, 2005

Arbetet är uppdelat i tre delar. De första två behandlar koldioxidavskiljning och lagring, CCS, varav den första främst är en intervjustudie som analyserar debatten om CCS i Sverige. Den andra är en ekonomisk utvärdering av CCS vid implementering i massabruk. Massabruken är för övrigt en av Sveriges största källor till koldioxidutsläpp. Den tredje och sista delen behandlar Kyotoprotokollets flexibla mekanismer, nämligen joint implementation, JI, och clean development mechanism, CDM, utifrån hypotesen att stora delar av de beräknade ekonomiska vinsterna kan komma att ätas upp på grund av transaktionskostnader.

Flexibla mekanismer

Koldioxidavskiljning

Author

Erik Hektor

Industrial Energy Systems and Technologies

Mårten Bryngelsson

Anders Hansson

Rurik Holmberg

Arbetsnotat Program Energisystem

Subject Categories

Other Environmental Engineering

More information

Latest update

12/13/2018