Kommentarer ur ett omvÄrdnadsperspektiv
Book chapter, 2003

Evidensbaserad kunskap

äldre

omvårdnad

Author

Helle Wijk

University of Gothenburg

Evidensbaserad äldrevård

333-

Subject Categories

Nursing

Other Social Sciences not elsewhere specified

ISBN

91-87890-83-6

More information

Created

10/10/2017