Rätt rustad för inredning: Metod för samordning av inredning, utrustning
Book, 2009

Vid ny- och ombyggnad av vårdfastigheter behöver processerna för byggande,inredning och utrustning samordnas. I denna rapport beskrivs hur detta kan göras på ett framgångsrikt sätt. Här presenteras viktiga aktiviteter i olika skeden av ett inrednings- och utrustningsprojekt. Rapporten innehåller användbara metoder för förbättrad samordning. Exempel från olika landsting och olika typer av vård och omsorgslokaler belyser olika arbetssätt. I rapporten finns även hjälpdokument i form av checklistor och mallar. Skriften har initierats av landstingens FoU-fond för fastighetsfrågor.

byggprocess

inredning

gränsdragning

samordning

utrustning

Author

Nina Ryd

Chalmers, Architecture

Subject Categories

Civil Engineering

Building Technologies

ISBN

978-91-7164-403-9

More information

Created

10/7/2017