Göteborgs landeriers trädgårdar – deras framväxt och form
Journal article, 2009

Author

Gunilla Enhörning

Chalmers, Architecture

Bulletin för trädgårdshistorisk forskning

1652-2362 (ISSN)

22 20-23

Subject Categories

Civil Engineering

Landscape Architecture

Building Technologies

More information

Created

10/6/2017