Ejektorluftning av järnhaltigt grundvatten. Del 1. Teori och karaktärisering.
Journal article, 2004

Author

Jaan Kiviloog

Chalmers, Department of Water Environment Transport, Waves and Hydraulics

Robin Fjäll

Kenneth M. Persson

Vatten

0042-2886 (ISSN)

Vol. 60 1 25-32

Subject Categories

Water Engineering

More information

Created

10/6/2017