The use of MEMS in Fluid Dynamics
Book chapter, 1999

Author

Lennart Löfdahl

Chalmers, Department of Thermo and Fluid Dynamics

Svensk Mekanik inför 2000-talet, Jubileumsskrift vid Svenska Mekanikdagarna 7-9 juni 1999, redigerad av H. Alfredsson och G. Amberg, Kungliga Vetenskaps Akademien.

Subject Categories

Fluid Mechanics and Acoustics

More information

Latest update

12/13/2018