Absorption och adsorption av kvicksilver - jÀmvikter och produktidentifikation
Report, 1997

rökgaser

rökgasrening

reningsteknik

avskiljning

Kvicksilver

skrubber

Author

Dan Strömberg

University of Gothenburg

Abul Milh Miroslawa

Chalmers, Department of Environmental Inorganic Chemistry

Oliver Lindqvist

Department of Inorganic Chemistry

Subject Categories

Inorganic Chemistry

Analytical Chemistry

Other Environmental Engineering

Other Chemical Engineering

Environmental Sciences

More information

Created

10/6/2017