Skattning av sprickstyvhet baserat på hydrauliska tester och injekteringsdata
Conference contribution, 2011

Author

Johan Thörn

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, GeoEngineering

Åsa Fransson

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, GeoEngineering

Föredrag presenterade vid Bergmekanikdag 2011, BeFo

0281-4714 (ISSN)

123-132

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Subject Categories

Civil Engineering

More information

Created

10/7/2017