Konstnärlig forskning idag och i morgon
Book chapter, 2011

art based research

artistic research

konstnärlig forskning

Author

Catharina Dyrssen

Chalmers, Architecture

R. Hughes

M. Hellström Reimer

Form och färdriktning. Årsbok KFoU 2011, Vetenskapsrådet

19-37

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Production

Subject Categories

Civil Engineering

HUMANITIES

More information

Created

10/7/2017