4.1.2 Utveckling av politikområden och styrningsreformer
Book chapter, 2011

styrning

politikområden

kommuner

governance

Author

Stig Montin

University of Gothenburg

Mistra Urban Futures

Andreas Ivarsson (red): Nordisk kommunforskning. En forskningsövesikt med 113 projekt

246-250

Subject Categories

Public Administration Studies

Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalization Studies)

ISBN

978-91-633-9802-5

More information

Created

10/7/2017